„Powstrzymanie śmierci”

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1961 s. 364-365
Dział: Artykuły