Z prac nad kwestionariuszem do badań składni gwar polskich

Irmina Judycka, Andrzej Lewicki [Andrzej Maria Lewicki], Nina Iwanowa-Perczyńska [Nina Perczyńska]

Poradnik Językowy 8/1961 s. 371-375
Dział: Artykuły