O obywatelu po raz n-ty. Elektroluks. Adieu — adiu. Na odwrocie. Pięciolatka, pięciolecie. Formy dopełniacza wyrazów obcych

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1961 s. 381-384
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów