Gwara w utworach literackich. (Dokończenie)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 9/1961 s. 385-392
Dział: Artykuły