Nazwy roślin uprawnych w gwarach Pomorza Mazowieckiego. (Dokończenie)

Irmina Judycka

Poradnik Językowy 9/1961 s. 392-400
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ina/-yna