Ukrainizmy gramatyczne we współczesnym języku polskim

Bohdan Strumiński

Poradnik Językowy 9/1961 s. 400-407
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-unek-alnyanty--owic/-ewic-owicz/-ewicz-iszcze/-yszcze-isko/-ysko-ajło-ajłaprze-