Opozycje semantyczne w klasie liczebników niewłaściwych (homonimicznych z formami rzeczowników)

Magdalena Żabowska

Poradnik Językowy 2/2005 s. 26-37
Dział: Artykuły i rozprawy