Tworzenie przymiotników od wyrażeń przyimkowych

Karel Oliva

Poradnik Językowy 10/1961 s. 433-439
Dział: Artykuły