Z zagadnień wokalizmu słowiańskiego

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 5/1961 s. 202-209
Dział: Artykuły