Łącznik. Obierać — obierać się. Dopełniacz po przeczeniu. Wcale

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1961 s. 238-240
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów