Andrzej Koronczewski, Polska terminologia gramatyczna, Wrocław 1961

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 10/1961 s. 476-478
Dział: Recenzje