O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: złożenia (cz. 1)

Piotr Tomaszewski

Poradnik Językowy 2/2005 s. 59-75
Dział: Artykuły i rozprawy