Przepłacić : przypłacić. Łącznik — użycie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1961 s. 479-480
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów