Z badań nad kulturą językową XVI wieku. Nazwy pojęć w Dworzaninie Górnickiego

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 1/1962 s. 1-12
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość-stwo-anie-enie