Z przeszłości polskich wyrazów

Jan Obrębski

Poradnik Językowy 1/1962 s. 20-23
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-k-