Chińszczyzna w Słowniku gwar polskich

Bohdan Strumiński

Poradnik Językowy 1/1962 s. 28-28
Dział: Artykuły