Slawistyka między Lublaną a Ohrydem [spotkanie kierownictwa Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Kamień Śląski, 9-11 września 2004]

Stanisław Gajda

Poradnik Językowy 2/2005 s. 76-79
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki