Przedsiębiorstwo handlu — przedsiębiorstwo handlowe. Rybny — rybi. Skarmiać — spasać. Uczniów — uczni. Tagore — odmiana

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1962 s. 44-48
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów