Liczebniki nieokreślone w języku polskim XVII wieku

Krystyna Siekierska

Poradnik Językowy 2/1962 s. 49-61
Dział: Artykuły