Nazwiska żon, córek i synów w dwóch wsiach małopolskich

Władysław Kupiszewski, Krystyna Długosz [Krystyna Długosz-Kurczabowa]

Poradnik Językowy 2/1962 s. 61-69
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ski-cki-a-ka-icz-ak-ec-eń-ina/-yna-owa/-ewa-anka-ówna/-ewna-o-ik/-yk-ek-aczyk-ówka