Kraszewski o języku Kochanowskiego, Sępa-Szarzyńskiego i Naruszewicza („Nowe Studia Literackie” — 1843

Stefan Świerzewski

Poradnik Językowy 3/1956 s. 101-106
Dział: Artykuły