Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskich i Zagranicznych Polonistów, Jachranka [17-19 września] 2004

Anna Seretny

Poradnik Językowy 2/2005 s. 79-85
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki