Poezja w walce o język. Z sonetów biurowych

Alicja Rogowska

Poradnik Językowy 3/1956 s. 110-111
Dział: Głosy czytelników