Cel i przeznaczenie słownika języka polskiego

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1956 s. 166-168
Dział: Artykuły