Z wahań bieżącego słownictwa morskiego wręga — wręg

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 5/1956 s. 175-180
Dział: Artykuły