W sprawie depalatalizacji spółgłosek wargowych miękkich [Antoni Furdal, Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich , Wrocław 1955]

Janina Wójtowicz, Helena Zduńska

Poradnik Językowy 5/1956 s. 184-189
Dział: Dyskusje i recenzje