Sprawozdanie z XLIX Wakacyjnego Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Instytucie „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego

Barbara Janowska

Poradnik Językowy 2/2005 s. 85-87
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki