Drobne spostrzeżenia

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 5/1956 s. 194-195
Dział: Głosy czytelników