Z gwary śląskiej. Haserman [Chałupki Owsiskie, pow. Racibórz]

J. [Janusz] Siatkowski

Poradnik Językowy 5/1956 s. 196-196
Dział: Teksty gwarowe