Dotrzymać czego. Tarło. Pogoda się ociepla. Osiem kopalni. Wywabiacz plam. Właściwość

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1956 s. 197-200
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów