O czechizmach w kronice Galla

Zdzisław Stieber

Poradnik Językowy 7/1956 s. 245-248
Dział: Artykuły