Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa TNW w 2004 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 2/2005 s. 87-89
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki