Gramatyki języka polskiego z XVII wieku jako źródło poznania ówczesnej polszczyzny I. Uwagi wstępne — kanon źródeł

Przemysław Zwoliński

Poradnik Językowy 7/1956 s. 251-260
Dział: Artykuły