Czy (i jak) odmieniać w polskich tekstach żydowskie imię Tewje? Przytyk do rozstrzygnięcia Sekretarza Rady Języka Polskiego

Henryk Duda

Poradnik Językowy 2/2005 s. 89-93
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki