Rząd rzeczowników odsłownych. Uwagowo. Podstawić do... Z uwagi na... Tona. Pomalej. Lope de Vega — odmiana. Standard. Gramatyka a równouprawnienie kobiet

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1956 s. 272-280
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów