O budowie zdania Jmćpana Paskowego słów kilkoro. 2. Orzeczenia na -no, -to

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 9/1956 s. 345-356
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-no-to