Gramatyki języka polskiego z XVII wieku jako źródło poznania ówczesnej polszczyzny III. Pozytywni bohaterowie

Przemysław Zwoliński

Poradnik Językowy 9/1956 s. 356-369
Dział: Artykuły