„Onomastica. Czasopismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" I, Wrocław 1955

Mieczysław Karaś

Poradnik Językowy 9/1956 s. 369-373
Dział: Dyskusje i recenzje