Dwoje — podwójne. Doktor — doktór. Składnia rzeczowników odsłownych. Szyk wyrazów po okoliczniku. Mnie — mi. Jawić się - zjawić się. Szyk wyrazów

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1956 s. 381-384
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów