Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, pod red. Aleksandry Cieślikowej, Kraków 2002

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 2/2005 s. 94-95
Dział: Recenzje