O budowie zdania Imćpana Paskowego słów kilkoro. 3. Orzeczenia składające się z verbum finitum czasowników niezwrotnych w formie III os. l. poj. + zaimek się

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 10/1956 s. 385-391
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-no