Nazwy cepów i ich części w gwarach Pomorza Mazowieckiego

Irmina Judycka

Poradnik Językowy 10/1956 s. 410-425
Dział: Artykuły