Z historii pisowni. Samogłoski nosowe w aktach radzieckich miasta Puchaczowa

Bronisława Lindert

Poradnik Językowy 10/1956 s. 425-428
Dział: Artykuły