Typowe błędy uczniów w pracach pisemnych

Jan Pilich

Poradnik Językowy 10/1956 s. 428-431
Dział: Język polski w szkole