Bohuslav Hála, Fonetika polštiny, Praha 1954

Andrzej Sieczkowski

Poradnik Językowy 10/1956 s. 431-435
Dział: Dyskusje i recenzje