O liczebnikach zespołowych słów kilka. (Z powodu książki P. Zwolińskiego) [Przemysław Zwoliński, Liczebniki zespołowe typu"samotrzeć"w języku polskim na tle słowiańskim, Wrocław 1954]

Adam Suprun

Poradnik Językowy 10/1956 s. 435-437
Dział: Dyskusje i recenzje