Z gwary kieleckiej. Diabeł parobkiem [Promnik, pow. Kielce]

W. [Wanda] Pomianowska

Poradnik Językowy 10/1956 s. 437-440
Dział: Teksty gwarowe