Słowotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowania, pod red. Mirosława Skarżyńskiego, Kraków 2003

Joanna Stankiewicz

Poradnik Językowy 2/2005 s. 96-98
Dział: Recenzje