List do Redakcji [odpowiedź na artykuł W. Doroszewskiego opublikowany w "Poradniku Językowym" 1956, z. 5, s. 192-194]

Étienne Decaux

Poradnik Językowy 10/1956 s. 440-441
Dział: Dyskusje i recenzje