Niszczy się — niszczeje. Ćwiczyć na fortepianie. Składować. W Jeziornie - w Jeziornej. Bordowy. Chodzą ze sobą. Wyprzedać - wysprzedać. Ostatnia posługa. Zważywszy na... Atrapa. Tusza. Degustacja. Receptura. Samobójstwo. Wywspinać się

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 10/1956 s. 441-448
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów